Đâu Là Năng Lực Cạnh Tranh Cốt Lõi Của Một Doanh Nghiệp?

Đâu là năng lực cạnh tranh cốt lõi của một doanh nghiệp?
Đâu là năng lực cạnh tranh cốt lõi của một doanh nghiệp?

Chuyện là, nhân dịp ngồi tư vấn kế hoạch Marketing sản phẩm mới cho một bạn chủ doanh nghiệp và nhận thấy sản phẩm này good quá, nhu cầu thị trường lớn mà trước giờ lại chưa được đáp ứng, nên tôi muốn nói ngay với bạn về điều này…

Theo bạn thì năng lực cạnh tranh cốt lõi của một doanh nghiệp nằm ở đâu?

Hiện nay có nhiều bạn trẻ vừa bước vào ngành Marketing được một thời gian, chạy suôn sẻ được một số chiến dịch Marketing, liền cho rằng kinh doanh bây giờ đâu cần sản phẩm phải tốt, sản phẩm thường thường cũng được, chỉ cần biết cách bán, biết cách Marketing thì vẫn bán cứ chạy ầm ầm.

Vâng. Nếu bạn đặt mục tiêu kinh doanh là “bán chạy ầm ầm” thì không có gì để bàn cãi. Và nếu bạn đang kinh doanh theo kiểu mua đi bán lại, không cần phát triển sản phẩm riêng để xây dựng thương hiệu, cũng không chú trọng đến khả năng mua lại của khách hàng thì cũng không có gì để bàn cãi.

Ngoài ra, ngay cả khi vẫn đang bán chạy ầm ầm thì có chắc là sẽ bán chạy ầm ầm được mãi?

Và trong số những khách hàng đã mua thì có bao nhiêu người muốn mua lại tiếp?

Cho nên, đạt được kết quả bán chạy ầm ầm trong một thời gian vẫn chưa nói lên được kinh doanh đó có thể phát triển vững mạnh hay không.

Tính bền vững trong kinh doanh của một doanh nghiệp được hình thành và củng cố bởi năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đó, giúp doanh nghiệp trở nên vượt trội và làm cho các đối thủ trong ngành khó lòng sao chép hoặc bắt kịp.

Vậy năng lực cạnh tranh cốt lõi của một doanh nghiệp nằm ở đâu?

Nếu bạn muốn phát triển kinh doanh lâu dài thì yếu tố cốt lõi giúp bạn có năng lực cạnh tranh cao chính là sản phẩm: chất lượng của sản phẩm, giá trị của sản phẩm, khác biệt của sản phẩm.

Tính bền vững trong kinh doanh nằm ở sản phẩm.

Giá trị doanh nghiệp, giá trị thương hiệu nằm ở sản phẩm.

Mức độ hiệu quả của các hoạt động Marketing nằm ở sản phẩm.

Trải nghiệm khách hàng tốt nhất nằm ở trải nghiệm sản phẩm.

Lòng tin yêu của khách hàng và tần suất mua lại của khách hàng nằm ở sản phẩm.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì sản phẩm cần có được “3 PHẢI” như sau:

1. Phải có nhu cầu lớn

2. Phải có khác biệt

3. Phải mang đến giá trị thật cho khách hàng

Có được sản phẩm tốt thì việc triển khai Marketing mới càng thuận lợi và hiệu quả.

Nhớ quay về yếu tố cốt lõi là sản phẩm để phát triển kinh doanh bền vững, bạn nhé.

Võ Ngọc Đông Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *