Tài Liệu “Content Idea 365”

Tài liệu “Content Idea 365”
Tài liệu “Content Idea 365”

Tài liệu “Content Idea 365 mang đến cho bạn 365 ý tưởng nội dung cho suốt cả năm – 105,000đ

Các ý tưởng này đáp ứng cho 5 mục tiêu làm nội dung khác nhau, bao gồm: mục tiêu tăng tiếp cận, mục tiêu tăng tương tác, mục tiêu chia sẻ chuyên môn cung cấp giá trị cho khách hàng, mục tiêu tạo ra các chương trình bán hàng, và mục tiêu tạo uy tín xây dựng lòng tin nơi khách hàng.

QR code đặt mua tài liệu Content Idea 365
Quét mã QR đặt mua “Content Idea 365”

Mục lục nội dung chi tiết:

1. Ý tưởng giúp tăng tiếp cận cho các kênh.

2. Ý tưởng giúp tăng tương tác.

3. Ý tưởng nội dung chia sẻ chuyên ngành, nội dung trao giá trị.

4. Ý tưởng chương trình bán hàng.

5. Ý tưởng dạng UGC (User Generated Content).

Đặt mua tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *