“Nghịch lý thú vị” là một series nhiều chủ đề và nhiều kì mà tôi viết theo trên face cá nhân, ghi lại những nghịch lý có thật trong công việc, trong cuộc sống, mà bản thân đã trải qua, hoặc được chứng kiến. Có cái thú vị thật, cũng có cái “thú vị” mà đau, mà muốn muốn cười… ra nước mắt.

Tôi có lưu những status của Nghịch lý thú vị vào cùng một album trên face, bạn muốn xem theo từng post thì bấm vào đây.

Còn ở đây, mỗi bài đăng sẽ là tổng hợp của nhiều status.

Nghịch lý thú vị khác biệt ở chỗ, nó thế thái nhân tình lắm. Bạn đọc đi rồi biết.