Chương trình Coaching “Mô Thức Marketing Online cho Boss” chương trình huấn luyện riêng 1:1 linh hoạt về thời gian dành cho các boss, các cấp quản lý muốn có cái nhìn tổng quan đầy đủ nhất về Marketing và Marketing Online, nhằm có sự am hiểu sâu sắc, từ đó giúp ra quyết định đúng đắn khi muốn lập chiến lượcquản trị việc triển khai Marketing cho công ty/kinh doanh của mình.

Các boss có nhu cầu huấn luyện riêng, hoặc muốn biết thông tin và nội dung của chương trình huấn luyện này, vui lòng bấm vào đây và để lại yêu cầu.