Xem các lịch học mới tại đây!

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG LỊCH HỌC TỔNG THỜI LƯỢNG

Content Marketing Roadmap

(Học ở HCM)

ĐÃ DIỄN RA

4/03/2023

14h30-17h
Thứ 7, Chủ nhật

2 buổi

Content Marketing Đa Kênh

(Học online)

ĐANG HỌC

7/03/2023

19h-21h30
Thứ 3, 5

11 buổi

Copywriter Specialist

(Học online)

SẮP KHAI GIẢNG

20/03/2023

19h-21h30
Thứ 2, 6
8h30-11h
Chủ nhật

15 buổi

Chương trình coach STARTUP.ME

(Kết hợp học online & offline)

ĐÃ FULL

25/03/2023 18h30-21h
Thứ 7
22 tuần vừa học vừa làm

Content Marketing Roadmap

(Học ở HCM)

ĐANG NHẬN ĐĂNG KÝ MỚI

1/04/2023 14h30-17h
Thứ 7, Chủ nhật
2 buổi

Content Marketing Đa Kênh

(Học online)

ĐANG NHẬN ĐĂNG KÝ MỚI

4/05/2023 19h-21h30
Thứ 3, 5
11 buổi

Content Marketing Roadmap

(Học ở HCM)

ĐANG NHẬN ĐĂNG KÝ MỚI

6/05/2023 14h30-17h
Thứ 7, Chủ nhật
2 buổi

Copywriter Specialist

(Học online)

ĐANG NHẬN ĐĂNG KÝ MỚI

22/05/2023 19h-21h30
Thứ 2, 6
8h30-11h
Chủ nhật
15 buổi

Chương trình coach STARTUP.ME

(Kết hợp học online & offline)

ĐANG NHẬN ĐĂNG KÝ MỚI

26/08/2023 18h30-21h
Thứ 7
22 tuần vừa học vừa làm